Categorie Voorgaande activiteiten

Evenement Poeziedag

07.07.2019 In het kader van beek in beeld organiseert Artphy een literair-muzikale dag met als titel: En aan je voeten gaat het water s Morgens om 11:00 tot ca 12:00 is er een happening bij het Theater van de Natuur,…

Lezing Landschap in ontwikkeling

23.08 – 23.08.2018 * Drie korte presentaties van de AIR-kunstenaars, die in Artphy gewerkt hebben. * Invloed van de klimaatverandering op het landschap en biodiversiteit, lezing door Wieger Wamelink * Aanpassing aan klimaatverandering: een ruimtelijke uitdaging ook voor Westerwolde, lezing door Rob Roggema * Pauze…

Muziek en Poëzie

Vrijdag 10-9-2021 aanvang 20:00 uur, inloop 19:45. Veengronden, door de eeuwen heen ontstaan door ophoping van plantenmateriaal, zijn in een relatief kort tijdsbestek door mensen ontwaterd en afgegraven ten bate van turfwinning en ontwikkeling van landbouwgrond. Door de ontwatering klinkt…

LezingLABB>B

08.09 – 08.09.2018 Op deze datum sluiten we het onderzoeksprogramma LAB Beek in Beeld af met een tentoonstelling.In 2019 volgt de kunstmanifestatie Beek in Beeld 2.0.De kunstenaars Trudy Oosterhuis, Marinus van Dijke en Jan Robert Leegte hadden de voorbije zomer…

Boekpresentatie Grontopia

01.06.2019 Om 15:30 is er een feestelijke bijeenkomst om het resultaat van het Science Fiction schrijfproject te presenteren: een prachtig geillustreerd boek met essays en verhalen. Ook maken we bekend wie de winnaars van de schrijfwedstrijd zijn. Het boek is vanaf die…

Micro toen, Macro heden..

Ronde Toren

Het meerjarenplan ‘Micro toen, Macro heden’ ontwikkelt zich gestaag.  Centraal in het plan staat – naast hedendaagse kunst – de rijke geschiedenis in de driehoek Vlagtwedde, Onstwedde en Wedde gekoppeld aan actuele ontwikkelingen.Ter voorbereiding starten we binnenkort een terreinonderzoek naar…

Project Hello World!

20.06.2020 On June 20, 2020 the summer/winter solstice the nonprofit international organization TransCultural Exchange invited art lovers on a (virtual) voyage around the world. Artists throughout the world submitted art works to share with all of us. We hope you…