Artphy - image1

Partners

Artphy kan groeien en bloeien mede dankzij de samenwerking met diverse instellingen. De volgende instellingen hebben in het verleden en heden Artphy ondersteund:

Stichting Boermarke Essen en Aa’s

Stichting Noorderlicht

Academie Minerva en het instituut Frank Mohr

Energiecoöperatie Stuw

Staatsbosbeheer

We hopen nog lang met hen op te trekken en de samenwerking met nieuwe partners uit te breiden.