Artphy - image1

Sponsors

Artphy functioneert mede dankzij de giften. Heeft u een bedrijf en wilt u ons ondersteunen? Toon dan uw culturele betrokkenheid door ook uw medewerkers en relaties hier in te laten delen! Dat kan op verschillende manieren, variërend van eenmalige schenkingen, in natura, projectsponsoring (= sponsoring van concrete activiteiten/diensten) en meerjarige sponsoring. De duur en omvang van deze sponsoring wordt vastgelegd in een overeenkomst. Afhankelijk van de gekozen vorm en duur van de sponsoring geniet u diverse voordelen:

  • u kunt Artphy gebruiken als locatie voor vergaderingen of personeelsbijeenkomsten;
  • in samenspraak met u kunnen we speciale activiteiten ontwikkelen voor uw personeel;
  • u ontvangt uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en speciaal georganiseerde culturele activiteiten. 
  • u ontvangt de nieuwsbrief van Artphy, die u op de hoogte houdt van allerlei wetenswaardigheden in en rond onze kunstruimte.
  • sponsors en co-sponsors worden vermeld op onze sponsorwand, website, briefpapier en andere uitingen.

Artphy werkt bovendien samen met een notaris en een accountant om u indien gewenst – te adviseren over de Geefwet, successie- en schenkingsrechten en/of de oprichting van een fonds op naam.

Is uw bedrijf geïnteresseerd in ondersteuning van Artphy of heeft u een vraag? Neem dan contact op! Artphy heeft de ANBI-status Cultuur. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat maakt uw zakelijke of particuliere bijdrage aan het museum fiscaal aftrekbaar. Valt uw bedrijf onder de vennootschapsbelasting, dan mag u 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Schenken aan het Artphy levert dus belastingvoordeel op!