Organisatie

De organisatie van Artphy is de samenbundeling van kennis en vaardigheden bij het bestuur, freelancers, vrijwilligers, buren, partners en anderen.  En ook de krachten/energie tussen de personen, die primair de beschikbare middelen binnen Artphy en de beoogde beleidsvoornemens aanwenden om te voorzien in de wens van het bestuur om tentoonstellingen, concerten, lezingen, etc, te organiseren. 

Ook de organisatie is in de groei en haar beleid groeit organisch mee. Daar hebben we de inhoudelijk kunstinhoudelijke hulp bij gezocht om verder te groeien. We werken o.a. aan de uitwerking van een vijfjarenplan met de titel ‘Micro toen, Macro heden’.

Ook gaan we onze bestuurskracht versterken en zo ook de professionele (ondersteunende) organisatie. We zijn natuurlijk telkens weer blij met de hulp van de groeiende groep vrijwilligers.

Samen zijn we sterk en groeien we verder!