Bestuur

Voorzitter: Henk Spoeltman
Secretaris: Ben Schouten
Penningmeester: Harm Naaijer

Management: Jan Willem Kok en Janke Westra

Ons beloningsbeleid is:
Bestuur: onkostenvergoeding
Vrijwilligers: onkostenvergoeding

De stichting heeft geen personeel in dienst.