Beleid

De geboorte van Artphy in 2011 kwam tot stand uit de liefde voor de kunst(art) en wijsbegeerte (philosophy) in een bed van fraaie natuur, schone lucht en stilte in en rondom Wessinghuizen. In 2017 kroop Artphy daadwerkelijk uit haar bedje en zijn we begonnen met de eerste tentoonstellingen. Tentoonstellingen van hedendaagse kunst dat wil voor ons zeggen bijzondere en vernieuwende schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, installatie, performance en videokunst.

We organiseren vier kunstexposities per jaar. Daarnaast ook zeker twee tot vier (orgel)concerten, lezingen en poëziebijeenkomsten. Deze activiteiten hebben bij voorkeur een relatie met de volgende thema’s: natuur, wijsbegeerte, historie van Westerwolde en vriend-/noaberschap. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, met de culturele ANBI-status. We willen Art-phy graag zo laagdrempelig mogelijk voor iedereen aanbieden. We zijn dan ook geen galerie of museum in de klassieke vorm. De tentoonstellingen zijn vrij en gratis toegankelijk. De grote ruimte stellen we incidenteel beschikbaar voor b.v. bijzondere (wandel)bijeenkomsten.

Ons motto is: samen vrolijk groeien en bloeien!  

Verwondering is het begin van alle wijsheid. Aristoteles

Tentoonstellingen en samen

Ons beleid ten aanzien van de tentoonstellingen ligt niet in beton gegoten. Omdat Artphy zo groot is, worden het al snel groepstentoonstellingen met af en toe een solo-expositie. Graag organiseren we eenmaal in het jaar een groepstentoonstelling van net afgestudeerde kunstenaars van de academies in het land. Ook gaat onze voorkeur uit naar professionals, die we uitnodigen voor thematentoonstellingen. Het liefst laten we nieuwe kunstwerken zien, geïnspireerd op de ruimte, het thema en/of Westerwolde. Vaak zijn het bestaande of aangepaste werken. 

Regelmatig vragen we bevriende kunstkenners of professionele gastcuratoren ons te helpen bij de samenstelling en opzet van de tentoonstellingen. 

Kunstenaars en samen

De kunstenaars betalen we in de regel volgens de landelijk omarmde normen van het Mondriaan Fonds. Veelal geven we samen met hen vorm en bouwen we samen de tentoonstelling op. We bieden hen veel hand- en spandiensten aan. Voor de opbouw kunnen we incidenteel ook terugvallen op de steun van ons netwerk en de buren rondom Artphy. Op meerdere wijzen willen we gastvrij zijn, dat regelmatig uitmondt in een soort van ‘artist in residence’. Van de kunstenaars verwachten we een flexibele open houding.

Financiën en samen

Artphy kon de afgelopen tijd groeien en bloeien mede dankzij de financiële steun van haar sponsoren/donateurs. Ook ontvangt de stichting steeds meer financiële steun van fondsen zoals het Mondriaan Fonds en de Kunstraad Groningen. We zijn hen allen zeer erkentelijk voor hun steun en hopen nog lang die steun te mogen ontvangen. 

Ook is Artphy aangesloten bij Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.

Codes en samen

We onderschrijven de volgende codes:

  • Fair Practice Code;
  • Governance Code;
  • Code Diversiteit & Inclusie.

Zie bijgaande stukken:

Beleidsplan 2021-2025

ANBI BD publicatieplicht 2022


Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022