AI-kunstprijs en expositie

Inmiddels is de inzendtermijn verlopen, en zijn we begonnen met de realisering van de expositie die op 2 maart zal openen. Voor meer informatie klik hier.

Hieronder vind je de tekst van de originele oproep:

AI-kunst, ook wel bekend als kunstmatige intelligentie in de kunst, verwijst naar het gebruik van AI-technologieën in het creatieve proces van kunstenaars. 

Over AI-kunst zijn vele vragen te stellen. Wat is AI-kunst? Hoe zit het met creativiteit? Kan AI-kunst ons raken? Welke ontwikkelingen zijn er? Vragen die bij ons, stichting Artphy leven en dé reden zijn om deze oproep te doen! 

Met kennis, kunde en creativiteit van kunstenaars en vaak in samenwerking met wetenschappers, wil Artphy kunstenaars aanmoedigen om grenzen in de kunst te onderzoeken en mogelijk te verleggen. Passend bij de ontwikkelingen van en in Artphy. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de link met de historie van Groningen en de jongste wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

En: hoe snel zullen we evolueren naar het gebruik van ‘ASI’, d.w.z. super AI? Een algoritme, dat ook menselijke cognitieve vaardigheden kan uitvoeren. Wellicht brengt het inspirerende transformationele creativiteit? We geloven dat het gebruik van kunstmatige intelligentie in de kunst vele kansen biedt. Nieuwe kunststijlen?

De ontwikkelingen op het gebied van AI-kunst gaan snel. Door het instellen van deze prijs voor hedendaagse beeldende AI-kunst hopen we bij te dragen aan die ontwikkeling.

Open oproep

Stichting Artphy wil de ontwikkelingen op het terrein van AI-kunst de komende jaren aanmoedigen en tentoonstellen. Artphy is op zoek naar beeldende AI-kunst die intrigeert, maar ook kwaliteit en eigenheid uitstraalt. Ze roept kunstenaars op om nieuwe beeldende kunstwerken in te zenden. Deze kunstenaars moeten minimaal 5 jaar in Nederland wonen en niet ouder zijn dan 40 jaar

De prijzen zijn:

  • Hoofdprijs van 4.000 euro
  • Twee 2de prijzen van 1.000 euro

LET OP! Nieuwe uiterste inzenddatum: 1 oktober 2023

De winnaars worden ook uitgenodigd mee te doen aan de expositie ‘Van runen naar binair’. 

Heb je belangstelling om mee te dingen?

Onderstaand de links voor: