AI-kunstprijs en expositie

Over AI-kunst zijn vele vragen te stellen. Wat is AI-kunst? Hoe zit het met creativiteit? Raakt AI-kunst ons? Hoe gaan de ontwikkelingen? Vragen die bij ons, de stichting Artphy leven en dé reden zijn om een oproep te doen en 3 prijzen uit te loven.

Artificial Intelligence (AI) ofwel kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk om de kunst van de afgelopen duizenden jaren te beschouwen Met kennis, kunde en creativiteit van kunstenaars (vaak in samenwerking met wetenschappers) Artphy wil kunstenaars aanmoedigen om nieuwe grenzen in de kunst te onderzoeken en mogelijk te verleggen. Het liefst in de geest van de ontwikkelingen van en in Artphy. Daarbij valt te denken aan de link met onder andere de wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Hoe snel groeien we in de kunst naar het gebruik van ‘sterke AI’, die ook menselijke cognitieve vaardigheden kan uitvoeren? De stichting Artphy gelooft dat het gebruik van kunstmatige intelligentie in de kunst vele kansen biedt.

De AI-ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Naar verwachting van de stichting Artphy zal hetzelfde ook het geval zijn met de AI-kunst. We zijn heel benieuwd hoe de ontwikkeling zal verlopen. Door het instellen van een prijs voor de hedendaagse beeldende AI-kunst lopen we de komende 10 jaar in die ontwikkeling mee door elke 2 jaar prijzen uit te loven en tentoonstellingen te organiseren voor een breed publiek. 

Open oproep

De Stichting Artphy wil de ontwikkelingen op het terrein van de AI-kunst de komende jaren aanmoedigen en tentoonstellen. Artphy is op zoek naar beeldende AI-kunst die intrigeert, maar ook kwaliteit en eigenheid uitstraalt. Ze roept kunstenaars op om nieuwe beeldende kunstwerken in te zenden. Deze kunstenaars moeten minimaal 5 jaar in Nederland wonen en niet ouder zijn dan 40 jaar

De prijzen zijn:

  • Hoofdprijs van 4.000 euro
  • Twee 2de prijzen van 1.000 euro

Uiterste inzenddatum: 10 augustus 2023

De winnaars worden ook uitgenodigd mee te doen aan de expositie ‘Van runen naar binair’. 

Heb je belangstelling om mee te dingen?

Onderstaand de links voor: