Artikel in blad ‘Nieuwe oogst’ van 15 september

Mooi om te lezen hoe akkerbouw en kunst met elkaar in verbinding komen…

Hendrik Luth en Jan Willem Kok tussen de ‘kunstbonen’