Muziek en Poëzie

Vrijdag 10-9-2021 aanvang 20:00 uur, inloop 19:45.

Veengronden, door de eeuwen heen ontstaan door ophoping van plantenmateriaal, zijn in een relatief kort tijdsbestek door mensen ontwaterd en afgegraven ten bate van turfwinning en ontwikkeling van landbouwgrond. Door de ontwatering klinkt de bodem in, komen we her en der in Nederland steeds verder beneden zeeniveau te liggen en verbrandt het veen door oxidatie met een grote CO2-uitstoot tot gevolg. De akkergronden verarmen snel. Deze problematiek speelt in de Nederlandse veengebieden, zoals aan de randen van Westerwolde, maar ook elders in Noord-Nederland en Europa. Een actueel onderwerp en voorbeeld met betrekking tot onze grote ingrepen in het tijdperk van de mens, het antropoceen.

Met het project FEAN willen musici dit verhaal blijven vertellen. Daarbij is de inhoud van het verhaal de onderliggende drijfveer die de muzikanten en dichters aanzet tot het zich uiten via de muziek en poëzie. Het project wil laten zien dat kunstenaars betrokken zijn bij wat er gaande is en op welke wijze zij dit vertalen in de kunst.

Het project Fean is tot stand gekomen door de samenwerking van het bekende Friese collectief Piiptsjilling met drie Belgische collega’s. 

Het betreft:

  • Piiptsjilling: Mariska Baars, Jan Kleefstra en Romke Kleefstra;
  • Belgische collega’s: Joachim Badenhorst, Sylvain Chauveau en Annelies Monseré.

Op vrijdagavond 10 september begint de voorstelling om 20:00, inloop vanaf 19:30. Aanmelden mag, maar is niet noodzakelijk. De entree bedraagt 15 euro, inclusief koffie/thee. U kunt contant en per pin betalen.

Het evenement staat ook op facebook.

Komt u ook?