Zomer 2023: Expositie Biokunst, ‘Verteerbaar’ / Summer 2023: exhibition Bio Art, ‘Digestible’

Gedurende drie zomermaanden leggen we weer een link tussen toen en nu in Groningen/Westerwolde. Nog niet zo lang geleden wisten we van ‘dreuge- of knipselbonen’. Tegenwoordig komen plantaardige eiwitten wereldwijd meer en meer in de schijnwerpers te staan. Zo ook in onze provincie. Vele deskundigen buigen zich over de ‘eiwittransitie’. Eiwit uit aardappelen, veldbonen en lupines. We gaan een groepstentoonstelling maken met internationale bio-kunstenaars, die met steun van wetenschappers van enkele universiteiten de uitdaging aangaan.

Vol verwachting klopt ons hart ……….

During three summer months we make a link between then and now in Groningen/Westerwolde. Not so long ago we knew about ‘dreuge or clipping beans’. Nowadays, plant-based proteins are increasingly in the spotlight worldwide. This is also the case in our province. Many experts are looking into the ‘protein transition’. Protein from potatoes, field beans and lupines. We are going to make a group exhibition with international bio-artists, who take up the challenge with the support of scientists from a few universities. Our heart beats with anticipation……….