Bestuur

Voorzitter: Jan Willem Kok
Secretaris: Aldrik van Drooge
Penningmeester: Janke Westra
Adviseur: Adriaan Nette en Ger van Dam

Ons beloningsbeleid is:
Bestuur: onkostenvergoeding
Vrijwilligers: onkostenvergoeding

De stichting heeft geen personeel in dienst, maar wil dat de komende jaren wel graag verwezenlijken.