Artphy - image3

Parktuin met kunstwerken

Rond het gebouw ligt een fraai aangelegde park-/landschapstuin van ruim een hectare groot. De parktuin ligt grotendeels in het beekdal van de Ruiten Aa. Naast een grote vijver zijn er vele soorten bomen en struiken aangeplant, waaronder veel notenbomen. 

Inmiddels zijn er de parktuin diverse monumentale kunstwerken te bekijken: