Over ons

Artphy ruimte voor (levens)kunst in Westerwolde

Omgeven door natuur en akkers. Een plek waar ontmoeten, verwonderen en exposeren van hedendaagse kunst centraal staan.  Een multifunctionele ruimte van 1000 m2 met 7 ha landschapstuin, bos en weidegronden.  Gelegen in het beekdal van de Ruiten Aa in het luchtkuuroord Wessinghuizen.

Bevorderen van het welzijn in Oost-Groningen

Gezond ouder worden!! We organiseren tentoonstellingen, samenkomsten, lezingen en seminars dan wel cursussen/workshops over de thema’s: natuur, onvolmaaktheid/ vergankelijkheid, vriend- en noaberschap, wijsbegeerte, etc.. We zijn een Stichting zonder winstoogmerk, met de ANBI-status. Geen galerie of museum in de klassieke vorm. Zie meer in de pdf

Jaarverslag 2017

Financieel Jaaroverzicht Stichting Artphy 2018

‘Kunst leert ons niets, behalve de betekenis van het leven’

Henry Miller

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter — Jan Willem Kok 
Secretaris — Aldrik van Drooge
Penningmeester — Janke Westra
Algemeen bestuurslid — Ger van Dam
Adviseur — Adriaan Nette

Ons beloningsbeleid is:
Bestuur: onkostenvergoeding
Vrijwilligers: onkostenvergoeding

Lezingen, tentoonstellingen en projecten

Samen vrolijk groeien! De activiteiten sluiten aan op de doelstelling: gezond van geest ouder worden in het schone stille Westerwolde. Met steun van een vriendenclub georganiseerd rond de kunst in Artphy.

  • Inspirerende hedendaagse kunst tentoonstellen
  • Inspirerende lezingen organiseren
  • Kunstliefhebbers met bijzondere acties rond bovengenoemde kernactiviteiten verleiden te komen naar Wessinghuizen/Westerwolde