Over ons

Artphy ruimte voor (levens)kunst in Westerwolde

Omgeven door natuur en akkers. Een plek waar ontmoeten, verwonderen en exposeren van hedendaagse kunst centraal staan.  Een multifunctionele ruimte van 1000 m2 met 7 ha landschapstuin, bos en weidegronden.  Gelegen in het beekdal van de Ruiten Aa in het luchtkuuroord Wessinghuizen.

Activiteiten

We organiseren kunstexposities, concerten, lezingen en poëziebijeenkomsten. Deze activiteiten hebben bij voorkeur een relatie met de volgende thema’s: kunst/cultuur, natuur, wijsbegeerte en vriend-/noaberschap. We zijn een Stichting zonder winstoogmerk, met de culturele ANBI-status. Geen galerie of museum in de klassieke vorm.

Programmaplan
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

‘Kunst leert ons niets, behalve de betekenis van het leven’

Henry Miller

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter — Jan Willem Kok
Secretaris — Aldrik van Drooge
Penningmeester — Janke Westra
Adviseur — Adriaan Nette en Ger van Dam

Ons beloningsbeleid is:
Bestuur: onkostenvergoeding
Vrijwilligers: onkostenvergoeding

Lezingen, tentoonstellingen en projecten

Samen vrolijk groeien!  Met steun van een vriendenclub en georganiseerd rond de kunst in Artphy.

  • Inspirerende hedendaagse kunst tentoonstellen
  • Inspirerende lezingen organiseren
  • Kunstliefhebbers met bijzondere acties rond bovengenoemde kernactiviteiten verleiden te komen naar Wessinghuizen/Westerwolde