Categorie Prijs

AI-kunstprijs en expositie

Over AI-kunst zijn vele vragen te stellen. Wat is AI-kunst? Hoe zit het met creativiteit? Raakt AI-kunst ons? Hoe gaan de ontwikkelingen? Vragen die bij ons, de stichting Artphy leven en dé reden zijn om een oproep te doen en 3…